Кыска жана күлкүлүү жомоктор

Таарынчак кемпир Абхаз жомогу Бир кемпир түш көрүптүр. Түшүндө бийлеп аткан болот. Ойгонуп кетип, кол чаап коштобогону үчүн  жанында жаткан чалына жини кайнап баштаптыр. Карганын кантип пиво жасаганы Лит жомогу Пиво арпанын үрөнүнөн жасаларын карга угуп калат. Анан ал арпанын үрөнүн табат да чалкыган деңизге таштап коёт. Мына анан жээкке отуруп алып деңиз суусунан жутуп, мактай баштаган экен: – Вах, канча көп ичсең, ошончо даамдуу го, чиркин. Пиво кайнаткан ушул турбайбы! Талашты басуунун эби Тажик жомогу Апенди менен кошуна турган […]

Куш төрөсү Күкүктүн бийликтен кулаганы

Украин жомогу Канаттуулардын эң улуусу Күкүк болгон дейт. Аны ургаачысы башкарчу экен. – Канаттууларды чогултуп, сөөктөрүнөн уя жаса, – дептир ургаачы күкүк бир күнү. Анан куштун баары жыйналат, карга көрүнбөйт. Күкүк сурайт: – Канаттуулардын баары келдиби? – Карга келбеди, – дешет баары. Карга биринчи күнү жок, экинчи күнү да жок. Башка куштар ичпей, жебей эки күн отурушат. Карга үчүнчү күнү келет. – Кайда жүрдүң? – дейт Күкүк андан. – Жер үстүн кыдырдым. Тоо көппү же түзөңбү деп эсеп жүргүздүм. – […]