Турсунбек АКУН: Илбир менен көк жал карышкырдын кармашы жөнүндө

Кайран гана каркайган касиеттүү карыялар кандай гана кызыктуу аңгемелерди куруп, кызыктуу окуяларды айтып, кеңештерин берип турушчу. Бир күнү жайлоодо бирге жайлап жүргөн жылдары ыраматылык досубуз Медеттин атасы Абдуваалы карыя айтып берген төмөндөгүдөй кызыктуу окуяны ушул убакка чейин улам-улам эстей берем. Абдуваалы ата жаш кезинде мергенчи болгонун айылдын баары билебиз. Бирок анын кандай мергенчилик кылгандыгынан кабарыбыз жок. Ошол кайберендерге аңчылык кылып жүргөн күндөрү чоң капчыгайга барып бир кызыктуу окуяга туш болот. Аңчылыкка барып дүрбү салып карап отурса, бир илбирс ылдый жактан […]