Абийрбек АБЫКАЕВ: Аял барда эркек билбейт кейишти

Узун Сары Адыраңдап ойноок бала кезимде, Апам айтчу дагы бир сөз эсимде. Элес албай эске албаган ошол кеп, Эмнегедир эми келет сезимге. Согум союп, ырыстуусун чүйгүндөп, Жакшы туздап кургагыча илгин деп. Кургаган соң капка салып катырды, Узун Сары келет акыр бир күн деп. Эрдин сөзүн бек кармаган аялы, Катып жүрүп чүйгүндөрдү баягы: Узун сары киши келсе бир күнү Эрим айткан ушул го деп сыягы… Каткан этин салып берип узатты, Өттү убакыт кыскабы же узакпы. Үзүмчүлүк, күн узарып,  мал арык, Жут […]

Садир ДОСБАЕВ: Замандын көк жалы Өмүрбек Текебаевдей адамды ким тууп берет?

«Күн келип, Улуу өлкө кура турган, Айланып Ала-Тоого келсеңер дейм.» Каныбек Иманалиев Редакциядан: Караламан калкка калкагар тоодой карыялардын акылы жетпей туру, азиз окурман. «РухЭш» сайтынын куржунуна келип түшкөн каттар арбын. Чыгармалар андан. Береги автор – Садир Досбаев тууралуу мурда-кийин билчү эмес элек. Азыр да бул аксакалдын дүйнөсү табышмак бизге. Жакындан тааныбайбыз. Тек, Фейсбук айдыңында жазган комментарийлерине көз чалына калар эле кээде. Өзү Россияда күн кечирген мекендештерибиздин бири экенинен гана кабарыбыз бар азырынча. Ал эми береги бизге жөнөткөн макаласын окуп отуруп, […]

Акылдын кени – карыларда

Бурят жомогу Санад аттуу хан өткөнүн айтышат эзелки жомокчулар. Эзелки жомокчулар айткандан азыркы жомокчулар да үйрөнүшүп китепке жазып калтырыптыр. Бир жолу алар башка жакка – жайыты кең жана ыңгайлуу тарапка көчүп өтүүнү ойлонушат. Ал жерге жетүү азаптын азабы эмеспи? Ошон үчүн көч жүрүштүн алдында тоскоол болбош үчүн карылардын баарын өлтүрүп салуу керек деп чечти хан. — Карылар жол азабында бизге кыйынчылык алып келет! – деп жарлык кылды өкүмдар. – Бир да кары арабызга кошулбасын! Бир да картаң киши тирүү калбасын! […]