19 жаштагы жаш келин Кытайдан Кыргызстанга чейин күйөөсүн көтөрүп келгенде

Маңдайымдагы токсон эки жаштагы Канымжан Асанбекова апа сөздү таптап, орду-орду менен сүйлөп отурду. Канымжан апанын апасы “Анарбү эне 19 жашында Кытайдан Кыргызстанга чейин оорулуу күйөөсүн жонуна көтөрүп келген”- дегенди угуп баарлашканы келгем. Улуу Үркүндө качкан эл (Анарбү апалар) кадимки Куйручук атанын башчылыгы астында Турпанга аман-эсен барып, кайра кайтышкан экен. Анда эмесе, сөз Канымжан апада. Бир орустун кызын сактап калганыбыздын пайдасы тийип… Үркүн 1916-жылы башталат. Ошондо менин апам Анарбү 18ге толуп, жаңы турмушка чыккан кези экен. Аскерлер биздин элдин атканын атып, […]