Лев Толстой: Карышкыр менен Ит

ТАМСИЛ Илмийген карышкыр кыштакты айланчыктап  жүрүп, күлтүйгөн семиз итти жолуктурду. Бөрү ага суроо салат: — Айтсаң, дөбөт, силер жемди кайдан аласыңар? — Бизге адамдар беришет, — деп жооп берди Ит. — Туура, силер кишилер үчүн оор жумушту аткарасыңар. — Жок, биздин иш оор эмес, — деди Ит. – Биздин жумуш болгону, түнкүсүн короо кайтарыш. — Силерди ошон үчүн эле ушинтип багышабы?- деп сурады Бөрү.-  Анда азыр силердин ишиңерге барсам окшойт. Антпесе, бизге, бөрүлөргө жан багыш, жем табыш кыйын. — Эмне […]