Жекшенбай КУРМАНОВ: Көкчунак

АҢГЕМЕ Жакендин атасы жеринен эле мергенчилик кылып келет. Ошол себептенби, айылдагылар «Мергенчи аке», «Мергенчи ата» дешип атынан аташпайт. Мылтык кармабай калганына көп болсо да капкан жайып, үйгө токтобойт. Кээде Жакенди учкаштырып алып капкандарын кыдырып, жолдо ката кызыктуу кеп салып берип кумардан кандырат. Бир күнү карышкырга салчу капкандарын байланып алып үйдөн эрте аттанып кетти. Демейде кечтен калбай келчү атасы ал күнү келген жок. Эртеси да келбеди. Үйдөгүлөр эмне болду дешип кооптоно баштады. Жакен да чыдамсыздана күттү. Айыл четине чыгып, атасынын келе […]