Жунай МАВЛЯНОВ: Караан (шедевр)

АҢГЕМЕ Бейшен бул айылда согуш ортолоп калган кезде пайда болду. Бирөөлөр баласын жаңы эле узатып жатса, бирөөлөрү мурдараак кеткен уулунан «кара кагаз алып» арманы аттан күч болуп, көзүнө жаш, көкүрөгүнө муң толуп, дагы бирөөлөрү кан күйгөн жакка эртели-кеч уулун же бир жакынын жөнөтүүнүн кайгысын тартып жүргөнгөбү, бир бутунан сылтый басып, ошол жактагы колу да серейген сенек 12-13 жашар, шилекейи токтобогонго ар убак чапан көкүрөгү шакмарланып, оозу эми гана сүйлөөгө камынган неменикиндей аңырая ачылып жүрчү баланы мындагылар а дегенде байкашкан деле […]

Иван БУНИН: Жаштык менен карылык

АҢГЕМЕ Жайдын эң сонун күндөрү, мемиреген Кара деңиз. Пароход адамдар менен буюмдарга шыкалып, палуба кеменин арт жагынан тартып тумшук жагына чейин жүккө тирелген. Сүзүү узакка созулуп, Крым, Кавказ, Анатолия жээктери менен Константинополду айланат… Чатырап кызыган күн, көгүлтүр асман, деңиздин түсү кызгылт-көгүш; эл жык-жыйма, капитан жардамчыларынын: «Майна! вира!» деп айкырган өкүрүктөрү менен сөгүнүүлөрү коштогон жүк көтөргүч машинелердин кулак тундурган дабышына толгон порттордогу аягы жок күтүүлөр, кайрадан тынчтануу, тартип жана күн тунарыгында аптаптан ээрип бараткан тоо бөлүктөрүн бойлогон жайбаракат жол. Биринчи класстын […]