Касым КАИМОВ: Начальниктин кабагы

АҢГЕМЕ Жакшы тилек ар кимде бар. Ууру, кески да оңой олжо табууну өзү үчүн жакшы тилек деп эсептейт. Мен анын баарын жакшы түшүнөмүн. Зыянкечтикти жана […]

Касым КАИМОВ: Мергендин сыры

АҢГЕМЕ Мерген кусадар болду. Өнө бою капшытында да илинип турган мылтыгы мурдагы билинбей өтүп, экинчи кайталанбай турган күндөрүн эсине салып, ого бетер каңырыгын түтөттү. Мырсалы […]

Касым КАИМОВ: Жүрөк гүлү

(Тамсил-аңгеме) Суусар укмуштуу гүл өстүрдү. Анын жүрөккө окшош татынакай тажысы, көз тайгылткан кооздугу көргөндөрдү суктандыра баштады. Тоодо көркү жана жыпардай жыттуулугу жагынан ага теңдеш гүл […]

Касым КАИМОВ: Бутылкадагы киши

АҢГЕМЕ Окуя Дербиштин түшүндө башталат да, өңүндө улантылат. …Ал өмүрү өткөнчө соруп жатса да, бөксөрбөй тургандай берекелүү шишеге туш болот. Дербиш өңүндө да, түшүндө да […]