Касым КАИМОВ: Начальниктин кабагы

АҢГЕМЕ Жакшы тилек ар кимде бар. Ууру, кески да оңой олжо табууну өзү үчүн жакшы тилек деп эсептейт. Мен анын баарын жакшы түшүнөмүн. Зыянкечтикти жана кара ниеттикти өлөрчө жек көрөмүн. Менин максатым — эч кимге кара санабай, эч кимдин көңүлүн калтырбай жүрүп, өмүрүмө татырлык күн өткөрүү. Ооба, менин максатым дал ушундай. Аны түшүнгөн да бар, түшүнбөгөндөр да жок эмес. Аны түшүнгөн киши бирөө гана болду. Ал менин мурдагы начальнигим эле. Анын сергектигин, боорукерлигин айтпа. Баарыдан да кишинин ичиндегисин билип турганычы! […]

Касым КАИМОВ: Мергендин сыры

АҢГЕМЕ Мерген кусадар болду. Өнө бою капшытында да илинип турган мылтыгы мурдагы билинбей өтүп, экинчи кайталанбай турган күндөрүн эсине салып, ого бетер каңырыгын түтөттү. Мырсалы анын бардыгын тагдырына байланыштуу нерсе деп түшүнүп, эми эч болбосо атымды булгабоо үчүн бул сырды жарыя кылбай өтөйүн деген максатта эле. Бирок кумарлыктын кусасы күчтүү болду. Куса мергендин карт жүрөгүн күйүткө чалдыктырды. Ал эми күйүттө жалгыздык кылуу — тирүүлүктүн азабы эмеспи. Көптү көргөн мерген куру мөгдөбөй бөөдө кайгыдан кутулуунун жолун ойлоду. Эл оозунда айтылып жүргөн […]

Касым КАИМОВ: Жүрөк гүлү

(Тамсил-аңгеме) Суусар укмуштуу гүл өстүрдү. Анын жүрөккө окшош татынакай тажысы, көз тайгылткан кооздугу көргөндөрдү суктандыра баштады. Тоодо көркү жана жыпардай жыттуулугу жагынан ага теңдеш гүл болбоду. Бул гүлдү Жүрөк гүлү деп аташты. Аны катуу жамгыр түгүл, мөндүр да көркүнөн ажырата албады. Назиктик менен бекемдик биригип, бир затка бүтсө, ким таң калбасын! Анын сапатын, сыпатын билгенден кийин айылдаштарынын баары Суусардын үйүн көбүрөк имерчиктей турган болушту. Аны баарыдан да, Суур жадатып жиберди. Бирок жүрөк гүлүн өзүнө тарта албады. Ошондуктан ал ишти Суусардын […]

Касым КАИМОВ: Бутылкадагы киши

АҢГЕМЕ Окуя Дербиштин түшүндө башталат да, өңүндө улантылат. …Ал өмүрү өткөнчө соруп жатса да, бөксөрбөй тургандай берекелүү шишеге туш болот. Дербиш өңүндө да, түшүндө да мынчалык жыргаган эмес жана мындай бактыга туш болору оюна да келбеген. Ушундай сонун шишени кокусунан колдон чыгарып жибербөө үчүн аны бооруна бек кысат, оозунан бошоткусу келбей бүлкүлдөтө сорот. «Жаман айтпай, жакшы жок» дегендей, балким күндөрдүн биринде бутылка какшып калар. Дербиш өз кадигин иш жүзүндө ылгоо үчүн, бутылканы бет алдына кармап, көзү талыганча карайт. Идиш минута […]