Касым Кушубеков: Өткүн

«…Ал Мефистофель. Мен Фауст. Бүгүн түнү келишимге кол коёбуз» (Э. Межелайтис. «Контрапункт») …Шырт-шырт-шырт… Август айынын аптаптуу күнүнө чагыла калып, жыш өскөн бедени кулата чаап жаткан чалгынын үнү угулат. Чалгы: өзү иштеп жаткандай биркараган кишиге. Аны шилтеп жаткан абышка сабынан гана сүйөй кармап, аны ээрчип бараткансыйт. Чалгынын шартылдаган үнүнө жарышкансып абышканын чолок-чолок энтиккен добушу угулат. Күн шашке чамалап, ысык абышканын бырыштуу чекесинен кычкыл терди чыгарат. Айыл тарап күз күрөшүнүн күч алгандыгынанбы, же август айынын аптабынанбы, айтоор, ээн, жансыздай. Ишин таң эртеден […]