Касым Тыныстанов: Талаага тай өнүптүр

АҢГЕМЕ — Тай алып бер, атаке, — деп Абыл көптөн бери атасына айтып жүрүүчү эле. Абылдын сөзүнө атасы көп кулак салбай жүрдү. Бир күнү тай минип жүргөн балдарды керүп, Абылдын ичи кызыды. — Тай алып бер! — деп атасына асыла берди. — Макул, балам, жаз чыксын. Сен мектептен бошогон кезде, мен тайыңды даяр кылып коёмун. Ага чейин сен жакшылап окуй бер, — деди атасы. Жаз чыгып, Абыл мектептен бошоду: — Баягы тайды эмне кылдың, атаке? — деп Абыл сурай кетти. […]

Касым Тыныстановдун балдар үчүн жазган чыгармаларынан

ТЕРГӨӨ Бир келиндин алты кайнагасы бар экен. Биринин аты — Субан, экинчиси — Камышпай, үчүнчүсү — Карышкыр, төртүнчүсү — Койлубай, бешинчиси — Бычакбай, алтынчысынын аты Бүлөөбай экен. Келин кой кайтарып жүргөндө, бир коюн камыш менен суунун ортосуна карышкыр басып калыптыр. Келин коркуп кетип, үйүнө адам чакырмакчы болуптур. «Койду суу менен камыштын ортосунда карышкыр жеп жатат, бычакты бүлөөгө бүлөй чап!» — деп кыйкырайын десе – кайнагаларынын аттары айтылып кеткидей. Айласы кеткенден кийин, келин минтип кыйкырыптыр: Шуудураманын нары жагында, шаркыраманын бери жагында, […]