Садык АЛАХАН: Казыбектин Сталинге ыр менен жазган каты тууралуу

Залкар казалчынын көркөм мурасынын ичинде анын Сталинге ыр менен жазган каты (айрым маалыматтарга караганда 44 барак) бөтөнчө бөлүнүп көрүнүп турат. Арийне, бул кат бизге толук бойдон келип жеткен жок, бирок колго тийген үзүндүсү деле аз эмес. Адабиятчы К.Эдилбаевдин жазганына көңүл бурсак, анда “…ал арызды өзү менен кошо камакта отурган, мурда райкомдо идеология боюнча катчы болуп иштеген Карабеков деген орусчаны суудай билген жигит которуп, эптеп жолун таап жөнөтүп ийишкен экен.” Бирок кат “бардык мезгилдердин жана бардык элдердин жол башчысынын” колуна тийген-тийбегени […]