Абайдан калган акыл-мурас

<<<<< Башы ЖЫЙЫРМА СЕГИЗИНЧИ СӨЗ Эй, мусулмандар! Бирөө бай, бирөөнүн кедей болгону, бирөө оору, бирөөсүнүн соо болгону, бирөө эстүү, бирөөсү эсер болгону; бирөөлөрдүн көңүлү жакшылыкка кылганга, бирөөлөрдүн көңүлү жамандык кылганга тартып турганы – эмнеден деп сурашса, –  сиздер, ал Кудай Тааланын буйругу менен болгон иш деп айтасыздар. Бирок, Кудай Таала бир ант урган жалкоого мал берет экен. Бир Кудайдан жалынып, тилеп, маңдай терин төгүп эмгек кылып, пайда издеген кишинин эмгегин кайтарбай, катын-баласын тыңдап багаарлык да кылбай, кедей кылат экен. Эч […]