Чыгыш эл жомогу: Куу сатуучу

Бир киши базарда бир тоголок кытты жана бир ууч чөп майдасын катарлаш коюп алып, кызыккан алуучуларга бул товарларын алтынга айлантса болорун айтып мактап жатты. Көптөр буга ишенбей, муну алдамчылык катары санап, бири сатуучуну  сөксө, кайсы бири аргасыз күлүп, тетири басты. Бирок бир маалда буга ишенген Ахмет дегени бул кереметти кантип ишке ашырса болорун сурап турду. — Бул опоңой эле, — деди сатуучу ичинен кымылдап. – Кытты казанга саласың да отко коюп, мөлтүлдөп эриген учурда чөптү себелей салып, эки саат тынбай […]