Татыктуу малайлар менен кулдарды сыйлоо жөнүндө

“Сиасет-намэ”. Низам ал-Мулк (1018-1092) Отуз алтынчы бап Кызматын кынтыксыз жакшы аткарган ар бир малайды өз учурунда алкоо жана сыйлоо керек. Кимде ким тегин жерден же жаңылышып осол иш кылса, кулдар кызматын ынтаа коюп аткаруусу үчүн, аны жасаган жосунуна жараша жазалоо абзел; кылмышкер жазадан коркуп, бардык иш талаптагыдай аткарыла баштайт. Икая. Хашимит[1] бала кайдадыр бир жерде чогулган элди таарынтып коёт; алар баланын атасына барып даттанышат. Атасы уулун жазаламак болот. Баласы: “Ата! Мен акылым жок болгондуктан кылмыш жасадым. Мени жазалаба, сен акыл-эстүү […]

Конкурска: «Суунун сурагы» – өз окурманын тапчу чыгарма

№5 «Суунун сурагы» деген кулакка сырдуу жана сүрдүү аталышты жамынган Кубанычбек Аркабаевдин  мен сөз кылчу ушул китеби кокусунан колума тийгенде чынында «окусамбы же окубай эле койсомбу» деген ыргылжың ойдо болдум. Буга биринчиден чыгарманын ушундай мааниси терең атты «жамынганы» («суунун да сурагы бар» дечү эле кыргыз) аз келгенсип башына «Кудайга ишен… Анын кыяматынан корк», «Суу кордогон кор болот, суу сыйлаган зор болот» деген маани-маңызы ат көтөрө алгыс сөздөрдү «шапке катары кийгени», автордун адабий чөйрөгө (балким мага эле) анча тааныш эместиги, ушундай […]