Эл башчы жөнүндө притча

Падыша бир курдай көптү көргөн аксакал кеңешчисинен сураптыр дейт: – Төрөлөрүбүздүн ичинен өлкөбүздүн өзүнчө бөлүнүп калган аймагын кимге башкартсак? Бул милдетке дайындалган адам өз милдетин кынтыксыз аткарган чынчыл болсо дейм. Кеңешчи ойлонуп отуруп, падышанын каарынан жалтанбаган аскер адамынын ысымын атайт. – Бу эмне деген кеңешиң?! – дейт кабагына кар жааган падыша, – ал менин душманым экенин билесиң го?! – Уулуу урматтуу, Сиз «ким менин душманым» деп сураганыңыз жок, «өз милдетин кынтыксыз аткарар чынчыл адам» ким экенин гана сурадыңыз, – деген […]

Нурайым ШАРШЕНБАЕВА: Вазир

ЖОМОК Хандын улуу вазири жортуулда набыт болот. Хан абдан кейийт. “Мындай вазирди кайдан табам? — деп ой басат:  — Өмүр бою кеңешчим да болду. Дос да элек. Абдан акылдуу…  Ички-тышкы душмандарымды вазиримдин кеңеши менен жеңип келгем. Элге да кадыр-баркы жогору эле…” Көпкө чейин аза күтүп, вазирин жоктоп кыйналат. Ханды тегеректеп жүргөн кеңешчилери улуу вазирдин ордун ээлегилери келип, кошомат кылууга өтүшөт. Ансайын хандын көңүлү чөгөт. Баягыдай кеп-кеңешин айтып, туура жолду көрсөтүп турган вазири жок, кимдин сөзүн угуп, кимисине ишенээрин билбей кыйналат. […]