Карель эл жомогу: Кайгы

Эки бир тууган болот. Бири абдан бай жашап, экинчиси эптеп-септеп өлбөстүн күнүн көргөн кедей экен. Бир күнү жарды жашаганынын айласы кетип, кайыр сурагыча жакшы жашоо издеп, селсаяктын кейпин кийип дүйнө кыдырып кетмей болот. Жаман түйүнчөгүн мойнуна артып, балдарын жетелеп, аялын ээрчитип, эски кепесинен чыга бергенде артынан үн угулат: — Жакшы адам, мени таштабай өзүң менен кошо ала кет! Кедей артка кылчая берип, кандайдыр сөлөкөттү көрүп сурайт: — Сен кимсиң? — Мен сенин Кайгыңмын. Ушунча жылдан бери үйүңдө жүрүп жамандык көрбөдүм, […]