Мурдунан алысты көрбөгөн падыша жөнүндө притча

«Философтор башкармайын мамлекет башынан балээ кетпейт». (Платон) Өз өлкөсүндө тең салмактуулукту орното албаган падыша болуптур. Ачарчылыктан кары-картаңдар менен балдардын кырылганы токтобойт. Карыларды тоюндурса – балдар, балдарды тоюндурса – карылар кырыла берет. Карылар бир кезде бийлик тагына келүүгө өбөк-жөлөк болгон үчүн алардын алдында падыша өзүн карыздармын деп эсептечү экен. Өлкөнүн жерпайын чогуу түптөшкөндөр ошол кары-картаңдар болгон дешет. Ал эми бешиктен бели чыгалек балдарчы, арийне, алар өлкөнүн келечеги го. Балдардын шыбагасын кары-картаңдарга, карылардыкын балдарга ооштурайын дейт, бирок же тигиниси, же мунусу өз […]

Темир Сариевге энелерден алкыш!

«РухЭш» сайтынын «Мыкты Эне» аттуу атайы номинациясынын жеңүүчүлөрү аныкталып, белектер өз ээлерин тапты. Бул иш-чарабыздын максаты эмнеге экенин чечмелей кетели, азиз окурман. Кыргызда мурда «аталуу жетим», «энелүү жетим» же «тоголок жетим» деген гана түшүнүк жашап келсе, бүгүнкү күндө кыргыздын кулагына жат «социалдык жетимдер» деген жаңы түшүнүк пайда болду. «Социалдык жетимдер» – булар кимдер?! Турмуштун өгөй балдарыбы?! Жок. Кыргыздын карачечекей тукуму! Улут учугун улаар көчөт наристелерибиз. Алар ата-энеси бар туруп, бирок ата-эне мээримине, тарбиясына, камкордугуна, сүйүүсүнө мукташ келечек ээлери!!! 21-кылымдын техникасы […]