Грузин эл жомогу: Жаман кабар

Бир кедейдин эки кызы болуптур. Бой жеткенде алардын бирөөсү дыйканга тиет, экинчиси кумарачы устага турмушка чыгат. Бир топ убакыт өткөндөн кийин кедейди аялы кыздарына жиберет. — Барып кыздарыңдын жашоосун көр. Кандай көйгөйлөрү бар, эмнеге сүйүнүп, кайсыга күйүнүшөрүн билип кел. Кедей дыйканга турмушка чыккан биринчи кызына келип ал-жайын, жашоо-тиричиликтерин сураса күйө баласы ыйлап ийчүдөй болуп арманын айтат. — Көрүп турбайсызбы, быйылкы аптаптын күчүн, тимеле куйкалап баратат. Бир жумага чейин жамгыр жаабаса өлдүк! Бүт эгин күйүп кетет! Алар менен коштошкон кедей кичүү […]