Мусулман санаттары: Кемчилигиңди душмандарың гана көзүңө такап көрсөтөт

СААДИ – (1203 же 1210—1292 ж.ж. аралыгы), перс акыны жана даанышман * * * Адатта, арстанды эшектен жогору коюшат, бирок адамга кол салган арыстандан көрө кулагы узун эшек артык экени кеп кылынбайт. * * * Пайдасыз жан үрөгөн эки адамды билем: бирөөсү байлыкка ээ болуп, бирок жыргалын көрбөйт, бирөөсү турмушка керексиз илимдин артынан түшүп алат. * * * Алсыз душманды тоотпостук – кенедей учкун алоолонгон өрткө айланып кетерин күтпөгөндөй кеп. * * * Эгер акмактар отурган жерге акылман келип, ошол […]

Кемчилигиңди чукулап айтып турган каршылашың – кемчилигиңди эч айтпаган доско караганда төөлүк өйдө

Леонардо Да ВИНЧИ (1452-1519), италиялык сүрөтчүсү Жүрөктүн жетегине ээрчибеген сүрөтчү искусство жараталбайт. * * * Атак-даңк эки колдун эмгегинен. * * * Бардык тоскоолдуктарды өжөрлүк гана жеңет. * * * Илим – капитан, а практика – солдат. * * * Тажрыйбанын аркасы менен жаралбаган илим-билим бүтүндөй жаңылыштыкка кабылары шексиз. * * * Сүрөт – бул көзүң көргөн поэзия, поэзия – кулак уккан сүрөт. * * * Сүрөт менен жаратылыш дайыма күч сынашып турат. * * * Кемчилигиңди чукулап айтып турган […]