Нуралы КАПАРОВ: Абитай менен Шарипбай жөнүндө ода

I “Чын. Билем. Өмүр кымбат… От жагып жылуу үйдө жашайын дейм чиркин-ай, көмүр кымбат” деди да Абитайым жатып албай төштөгү сарайдагы тезек чапкан чабандарга кезек берип, алардан арткандарын түк калтырбай келди да тезек терип, тепкедей жерди болжоп арадагы тоодой тезек түшүрдү түтүн чыкпай томсоргон төрт бөлмөлүү үйүнө калаадагы. Күжүрмөн Абитайым күүлөнүп жана дагы, куураган отун көрсө талаадагы, койнунан кол араасын сууруп чыгып, кыйкаңдап күнү-түнү араалады… Кыш түшүп, көк түгөнүп, көк курусун, кышка деген эт түгөнүп, киши-кара келе калса жатагына кызарып […]

Темир БИРНАЗАРОВ: Саткындардын мекени болбойт

КИНОСЦЕНАРИЙ МОСКВА ШААРЫ. НАТУРА. КҮНДҮЗ. Пластикалык операция жасай турган клиника. КЛИНИКАНЫН ИНТЕРЬЕРИ. КҮНДҮЗ. Клиниканын башкы врачынын кабинети. Стенада адамдын бет түзүлүшү тартылган сүрөттөр илинип турат. Столдо бири-бирине бет маңдай эки адам отурат. Столдун төр жагында көз айнекчен ак халат кийген жашы алтымыштарга келип калган орус улутундагы клиниканын башкы врачы ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ. Анын маңдайында 65-70тердеги, кашка баш азиат улутундагы, тыкан костюм шым кийген, галстукчан интеллигент САКИЕВ АСМАНБЕК отурат. БАШКЫ ВРАЧ Сиз жакшылап ойлондуңузбу? САКИЕВ АСМАНБЕК Ооба, өзүңүз билесиз, башка аргам жок. […]

Нуралы КАПАРОВ: ГЭС курам деп…

Иним Рахат Рысалиевге Кургакчылык жылдары көлкүп аккан, кары калың жылдары мөңкүп аккан. Түнү бою дөңгөкшүп таш агызган, төрт аягын сырайтып ат агызган. Оң жагына бурулса оонап аккан, сол жагына бурулса жоолап аккан. Тосмосу бош жерлерден жыра качкан, тосмосу бек жерлерден тура качкан. Теңирменти тентек суу таштан ташка Теңирменти тентек суу кулап аккан. Тентек сууну жоошутуп чеп курам деп, тентек сууну чуркатып ГЭС курам деп, каруусу аз кыргызга ток берем деп, карайлаган кыргызга от берем деп, Рахат деген бир иним шымаланып, […]