Жалындаган кумарды жеңүү үчүн сустайган жан болушуң керек

Эдуар ЭРРИО (1872-1957), француз саясатчысы жана жазуучу Акылдуулардын эмес, акмактардын арасында акылдуу көрүнгөндөн өткөн акмакчылык жок. * * * Аялдардын колдонор куралы – калп. * * * Бир партиянын ичиндеги эки саясатчынын ортосунда достук мамиле болушу мүмкүн эмес. * * * Камоэнс өз девизинде: «Чындыкты гана айтам» дегени үчүн өмүр бою куугунтук көрүп, түрмөдөн түрмөгө кесилип, анан калса итке минген жакыр болуп жашаган. * * * Башкалардын оюн жеткиликтүү түшүндүрсөң, анык чеченсиң. * * * Он беш секундда чечилбеген сүйүү […]