Тахир МАЛИК: Шайтанат (Уландысы)

Мурда жарыяланганы: 1-баян  2-баян 3-баян ПОВЕСТЬ 2 Хамдамдын сунушун али ойлоп көрүшкө үлгүрө элегинде депара ИИБ башчысы капитан Мирсултонов кирип келди. — Оо! «Ат айланып казыгын табат» — дейт. Ишти өзүбүздөн баштаганың жакшы болуптур. Бул жакта мына, биз барбыз. Карап турбайбыз. Колдон келишинче жардам беребиз. Бардыңбы? Эмне деп жыйынтыкка келдиң? — деди ал Захиддин колун кош колдоп кармап учурашканча — Али бир жыйынтыкка келе элекмин, — деди Захид. — Анын эмнесин ойлоносуң? — деди капитан, — Өзүң көргөндүрсүң? Баары бештен […]

Кеңеш ЖУСУПОВ: Сүйүү рейси

АҢГЕМЕ …«Эмнеден ойгонуп кеттим?» — деп ойлонду Мукамбет. Сааттанбы? Саат беш. Коңгуроо урчу жерине жете элек. Али эки саат бар. Автобус аэропортко жыйырма беш минута жүрөт. Эсептелүү. Ал терезе жапкычты сыдырды. Таңдын билинээр-билинбес шооласы. Таң шоокуму — күндүн увертюрасы. Күн себелептир. Булуттар сүрүлүптүр. Эки-үч саргыч жылдыздар үлпүлдөп өчө элек. Мукамбет кыялында жылдыздарга жеткен адам боло калып, «ийне жоготтум, ийне жоготтум» деп, колго урунган жылдыздардын ар бирин чакмак таштай кармалап, аралаштырып ойногусу келди. Чырагын өчүрбөй, сааттын жебесинин «чык-чыктап» какканына тунжурай, эскиси […]