Бибинур Жыргалбаева: «Колуңду берчи» (конкурска №2)

АҢГЕМЕ Түн бир оокум. Асман бетинде жаркырап турган сансыз жылдыздарды каардуу булут каптап, бир да жылдызга жаркыроого мүмкүндүк бербей кыйнайт. Бул учур караңгыны жазданып, үмүт шооласы кире албаган, буга чейин бейтааныш бөлмөдө бала жалгыз жатты. Апасынын ысык алакандарын тынбай издеп, күнөөсүз наристе ширин уйкуда кыйналып, издегенин таба албай кайгылуу жатаар эле. Энесинин мээримге толгон жылуу алакандарына зар, кайра-кайра төшөктөн колун бери созуп, белгисиз, багыты жок жолдордон апасынын бүт дүйнөнүн мээримин кармап турган алаканын издейт. Түн койнунан түрө издеп табылбаган ысык […]

Индонезия жомогу: Мышык менен маймылдар

Индонезия жомогу Бир жолу бир мышык жол тартып келатып, көзүнө көрүнгөн жандын баарын алдаптыр. Бара түшкөндө ага маймылдар жолугуп калышат. Алар чоң дарактын бутагында илинип турган аарылардын уюгун карап турушкан эле. Мышыктан сурашты: – Айтсаң мышык аке, тээтигил бутакта илинип турган эмне? – Оо, ал менин чоң атамдын барабаны. – А анын үнү катуу чыгабы?– деп сурашты маймылдар. – Албетте!– деп кууланды мышык.– Эгер аны бир эле урсаң бүт өлкө угат. – Биз уруп көрсөк болобу? – Ой, жок, чоң […]