Антон ЧЕХОВ: Үчөөнүн кимиси

АҢГЕМЕ (Эски, бирок түбѳлүктүү жаңы тарых) Стат кеңешчиси Марья Ивановна Лангердин жасалгасы келишкен эски дачасынын далисинде  Марья Ивановнанын кызы — Надя жана белгилүү москвалык коммерсанттын  уулу Иван Гаврилович турушкан .Абдан жагымдуу кеч эле. Мен жаратылышты баяндоонун чебери болгондо булуттардын артынан кылтыйып карап турган ѳзүнүн  жакшынакай жарыгын токойго, дачага, Надянын жүзүнѳ тѳгүп турган айды да кошмокмун… Дарактардын акырын чыккан шыбыштарын да, булбулдун сайраганын да, кичинекей фонтандын анча-мынча угулуп турган шарпылдагын да баяндамакмын… Надя  креслонун четине тизесин такап, таянгычты колу менен кармап  […]

Александр ДЮМА: Граф Монте-Кристо (уландысы)

Которгон Фарида ИСАНОВА (Башы ушул шилтемеде) 9-БАП ШАКЕК САЛУУ КҮНДҮН КЕЧИ Вильфор, биз жогоруда айткандай, кайрадан Гран-Кур көчөсүнө бет алган, Сен-Меран айымдын үйүнө киргенде ал конокторду ашканада эмес, конок бөлмөдө кофе ичип отурушканда үстүнөн чыкты. Рене башка коноктор сыяктуу эле  аны чыдамсыздык менен күтүп жатты. Ошондуктан аны кубана тосуп алышты. – Кана, башкесер, мамлекет тиреги, роялисттик Брут! – деп кыйкырды коноктордун бири. – Эмне болду? Айтыңыз! – Жаңы Террор башталганы жатпаптырбы? – деп сурады башкасы. – Корсикалык киши жегич өз үңкүрүнөн чыга келбептирби? – деп сурады үчүнчүсү. […]

Максим ГОРЬКИЙ: Эрмек үчүн

АҢГЕМЕ …Коюу, боз түтүнүн буркуратып, жүргүнчүлөр поезди ыраакы талаадан, деңиздей көйкөлтүп саргарган эгиндин арасынан, килейген ажыдаарча сойлоп, көрүнбөй калат. Жапжалгыздыгы менен адамдын ичин бышырган кичинекей темир жол станциясы бар ээн, кең талаанын көңүл кош жымжырттыгын бир нече минутага бузуп, поезддин шарактаганы ымшыгын ысык абада анын түтүнү менен кошо жок болуп кетет. Поезддин күрүлдөгөн, бирок тиричиликке байланыштуу табышы тарап, чайыттай ачык асмандын астында тынып калганда, станциянын айланасы кайта дагы жымжырт болуп, адамды бук кылат. Талаа – алтындай сары, асман – көпкөк. […]

Лев ТОЛСТОЙ: Акула

АҢГЕМЕ Биздин якорлуу кемебиз Африка жээгине токтогон. Күн мемиреп, деңиз толкуткан таза шамал бар эле, бирок күүгүм киргенде аба ырайы өзгөрдү: Сахара чөлүнүн ысык аптабы каптап, жадатма үп пайда болду. Күн батаарга жакын капитан палубага чыгып кыйкырды: “Сууга түшө берсеңер болот!” Матростор сууга дароо секирип, парусту сууга түшүрүп байлашты да, парус үстүнөн сууга секирүүнү уюштура коюшту. Кемеде биз менен бирге эки жаш бала бар эле. Биринчилерден болуп сууга балдар секирген, бирок парустун ичи тыгылыш болгондуктан, алар ачык деңизде жарышып сүзүүнү […]

Мидин АЛЫБАЕВ: Атталбай калган ок

АҢГЕМЕ Акбермет, Акбермет болуп атанып чыккан себеби, ал күйөөсүн өтө сүйүп, сыйлап, ага чеги жок ак болгондугунан аталып чыккан экен. Акберметтин күйөөсү да «Аялдардын баары менин Акберметимдей болсо, кандай болор эле. Аны менен баш кошконума азыр 15 жылдан ашты. Бирок ал ушунча болуп менден жаңылган жок жана ал жөнүндө эч кандай ушактар да уга элекмин», – деп мактануучу экен. Эл дагы, аял-эркек дебей: «Ай, дүнүйө ай, Акберметтей аял болор бекен. Аял-эркектин ортосундагы законду бузбоо жагынан мунун алдына эч ким чыга […]