КОНФУЦИЙ: Чындыкты кантип издөөнү жаадан атылган ок үйрөтөт

Конфуций өзү жөнүндө сүйлөгөндү жактырган эмес, өзүнүн турмуш жолун бир нече саптарга гана калтырган.  Өзү тууралуу осуяты: 1. Он беш жашымда өзүмдүн ой жүгүртүүмдү илимге бурдум.   2. Отуз жашымда бекем негизимди түптөдүм. 3. Кырк жашымда шектенүүлөрдөн бошодум. 4. Элүү жашымда Асмандын эркин тааныдым. 5. Алтымыш жашымда чындыкты жалгандан айырмалаганды үйрөндүм. 6. Жетимиш жашымда жүрөгүмдүн айтканына баш ийдим жана кааданы бузганым жок. * * * Чындыкты кантип издөөнү жаадан атылган ок үйрөтөт. Жаагердин жебеси буйтап кетсе, башка бирөөнү күнөөлөбөйт, күнөөнү өзүнөн […]