Асаналиевдин 90 жылдыгына карата адабий сын боюнча конкурс мөөнөтү кайрадан узартылды

Өрнөктүү адабияттын салттуу жолун улантуу максатында өткөн жылы жарыялаган конкурсубуздун мөөнөтүн бул мерте да узартууга туура келди. Анын эң башкы себеби – адабият жүгүн аркалачу адистерибиздин аталган конкурска ат үстүнөн мамиле кылганынан улам талапка жооп берерлик сын макалалар жана адабий изилдөөлөр редакциябызга абыдан аз келгендиги… Ошондой эле айрым адабий адистер сын боюнча конкурсубуз туурасында буга дейре жеткиликтүү маалымат таралбаган үчүн бул конкурска катышууга эми гана чыгынууда. Арийне, аталган конкурска катышууна каалаган авторлордун өтүнүчүн эске алып, уюштуруучулар жана калыстар курамынын кеңеши […]