Робиндранат Тагор: Почточу (конкурска №9)

АҢГЕМЕ Почточу алгачкы милдетин Улапур айылында баштаган. Айыл чакан болсо да индиго[i] заводу бар эле, анын ээси – англичан почта негиздегенге үлгүрдү. Биздин почточу калькутталык эле. Ал алыскы айылда ѳзүн суудан чыгып калган балыктай сезчү. Анын кеңсеси жана жашоочу бѳлмѳсү туш тарабынан жыш ѳскѳн чѳп менен курчалган, жашыл, жабышкак чѳѳттѳн анча алыс эмес жердеги саман сарай. Индиго заводунда иштеген адамдар эс алуу эмне экенин билишчү эмес, анын үстүнѳ аларды дурус адамдар баалуу шерик катары кѳрүшчү эмес. Калькутталык бала да башкалар […]