Конкурска: Карыз (№60)

АҢГЕМЕ 1 – Мына бул кандай экен? – Койчу мунуңду, атам замандагы телефон мунуң. – Эми балага болот да. – Эл «Iphone» алперип жатат билсең. Сен болсо кара чечекей балаңа кайдагы «Fly»ды ыраа көрөсүң. Арзанына качырганың да, э? – Арзанына деле карабадым. Эми эле экинчиде окуган бала болсо… – Койчу, ай! Ушу сенин сараңдыгың барбы? Балаңан да акча ширин көрүнүп жатат да. Акыры балаң го! – Ой, мейли, мейли эми. Анда тиги «А50″нү алалы. – Кайсы? – Мына бул «Samsung». […]