Садир ДОСБАЕВ: Тарых – коом башкаруунун күчтүү куралы

«Тарыхты жеңүүчүлөр жазганы үчүн, жеңилгендердин аты аталбайт.» Дрекслер «Дүйнөлүк саясаттын эң башкы максаты – ресурстарды көзөмөлдөө жана ал  ресурстар үчүн күрөш. Калганы эч качан бүтпөгөн жана тынчыбаган согуштун формалары менен методдору гана». Н.Стариков Адамзаты саясатты ойлоп тапкандан бери эчен кылымдар өткөн менен, көздөгөн максаты, жасар иши  бирөө гана экени жөнүндө жогортогу цитатада жеткире айтылыптыр. Ошондон бери жер үстүндө эчен мамлекеттер жок болуп, ордуна жаңы малекеттер, жаңы түзүлүштөр келгени менен көздөгөн максаты ошол ошол бойдон кала бериптир. Кайсы өлкө күчтүү болсо, […]

Конфуцийдин айткандары: Окуп үйрөнүү

Конфуций айткан: “Ар дайым окуп үйрөнүү жана окугандарыңды өз учурунда кайталоонунун өзү бакыт эмеспи? Же эмне алыс жолго досуң менен чыксаң жагымдуу болбойбу? Адамдар сени түшүнүшпөй калганда, ошол эле учурда алар сени менен душмандашкысы келбесе, анда бул ак ниеттүү изги адамдын жакшы сапаттарынын шарапаты эмеспи?” * * * Конфуций айткан: “Эски сабактарды өз учурунда  кайталоо менен жаңысын да тынымсыз үйрөнө алабыз. Ушундай жол менен гана чыныгы устаттыкка жетсе болот”. * * * Конфуций айткан: “Эгерди сабакты тек гана жаттап, бирок […]

Фоторепортаж: «РухЭштин» бир жылдыгынан сүрөттөр сүйлөйт (1-бөлүк)

  Фото-сүрөттөр Владимир Сергеевич Пархоменконуку

Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы? (IV-V главалар)

Ырахаттын артынан кубалоо. Каалоо. Ой жараткан бузукулук. Эс. Кубаныч. Мурдагы главада биз кубаныч – ырахаттан өзгөчөлөнүп турарын айтканбыз, келгиле, ырахат өзүнө эмнени камтырын (ырахатсыз дүйнөдө жашаса болобу?),  шумдуктуудай кубаныч экенин, балкыткан жыргал экенин териштирип көрөлү. Биз бардыгыбыз ырахаттын артынан тынбай кубулап келебиз, ал ырахат тигил же бул формада болушу мүмкүн: интеллектуалдык ырахат алуу, сезимдин балкыганы, маданий оюн-зооктор; реформа өткөрүп, ошондон ырахат алуу, башкаларды үйрөтүп-окутуудан, коомдун кемчиликтерин оңдоп-түзөп, жакшылык кылуудан, денени жибитип, машыгуудан, тажрыйба алгандан, турмушту түшүнүүдөн, акылдын бардык бейкүнөө, куу […]