Уланбек АШЫРМАТОВ: Улутубуз дүйнөлүк атаандаштыкка жарамдуубу?

Дүйнөлүк жаңы илимий изилдөөлөр, «4.0 индустрия» же «цифралык индустрия»  аталган жараян, дүйнөдө укмуштуудай өнүгүү жана өзгөрүүлөргө себеп болуп жатат. Бул жараяндын натыйжасындагы технологиялык автоматташтырылуу, роботтор, жасалма акыл (artificial intelligence) биотехнология жана генетикалык индустрия; кесиптик  структурадагы түзүлүш, билим берүү, саламаттык, коопсуздук, төлөмдөрдүн ажырымы (айлык маяна), жана жумушсуздуктун көбөйүүсү сыяктуу маселелерди дисциплиналар аралык изилдөөнүн темасына айландырды. Жаңы кылымда инсандын биологиялык, психологиялык жана интеллектуалдык портрети жаңыдан белгиленер болсо, жаңы жашоонун стандарттары, мыйзамдары, этика-эстетикалык нормалары табигый мыйзам ченемдүүлүктөн улам себеп-натыйжа чынжыры ичинде  дүйнөлүк өндүрүүчү […]