Аркадий АВЕРЧЕНКО: Сокурлар

АҢГЕМЕ «Юмор – бул кудайдын белеги…» Королдун сейил багы бул убакта ачык болгондуктан, жаш жазуучу Аve ал жакка эч тоскоолсуз эле кирди. Ал кум төгүлгөн жол менен бир аз басып келди да, өңү жагымдуу, бир топ жашка барып калган адам отурган отургучка  келип, шашпай көчүк басты. Жашап калган, жүзүнөн нуру төгүлгөн сүйкүмдүү мырза Аveге бурулуп карап калды да, бир аз ыңгайсыздангансып суроо узатты: – Сен кимсиң? – Менби? Ave. Жазуучумун. – Жакшы кесип,– жактыргандай күлүп койду бейтааныш. – Кызыктуу жана […]