Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун Атамбаев менен коштошуусу

Ажонун оозунан ачуу сөздөр чыкса да, талап коюп чыккан Талас элинин талабына жооп берер, «жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт», ал сыйдан кетсе да, мен сыйдан кетпейин деп, каным кайнап турса да улуулук сыпатымдан жазбай унчукпай күтүп турдум. Болбоду… Анда эмесе акындык жолум менен айтчу сөзүм төмөнкү… «А король жылаңач турбайбы…» Ганс Христиан Андерсен Ордунан туруп басалбай, Ооруган башын жазалбай, Орденин берип жөн турбай Ой-тоонун башын дөөдүрөйт, Атынан айткым келбеди Памилясы  Атамбай… Титирей сүйлөп тиртеңдеп, Тийишпегин казакка. Тийише берсең тилиңден Кабыласың […]