Жазгүл Турганова: Ак чыны (конкурска №6)

АҢГЕМЕ Күндүн нуру тээ алыстан көгүлтүр-бозомтук болуп өркөчтөнгөн тоонун чокусуна мына-мына жашынайын деп калганда, машинабыз айылга жакындады. Жакындаган сайын жүрөгүмдүн согушу тездегендей, өпкөм көөп, көкүрөгүмө батпай калгандай сезилип, бир башкача кубанып барам. Албетте, ким болбосун туулуп өскөн айылына сагынып келгенде ушундай абалда болсо керек. Мына, айылга да кирдик. Айылдын чоң жолуна түшөр замат, бададан кайтып келаткан мал-жандыктар көзгө урунду. Каңылжаарды өрдөгөн тезек аралашкан көк чөптүн жыты мага ушунчалык жагымдуу сезилди. Уйларын айдаган тестиерлер бейтааныш машинаны нары сынагандай, нары таңыркагандай карап […]

Султан ЖУМАГУЛОВ: Борбордук нерв системасынан репортаж (шедевр)

АҢГЕМЕ Катышуучулар: Борбордук нерв системасы (БНС) Жүрөк Көз Өпкө Ашказан Боор Кулак Мурун  БНС: Э-эй ашыналар, ойгонгула, таң атты. Иштер кандай, айланайындар, түндөн аман-соо чыктыңарбы? Жүрөк: Лак-лак-лак, кандай-кандай? Эми кыргыз да жаман демек белек, өлбөстүн күнүн көрүп атырбыз да. БНС: Тэ-эк, бүгүн күнгө жекшемби, эңеле оор күн экенин менден жакшы билесиңер. Ошон үчүн шалдырабай, булчуңдарды бекем жыйрып дегендей, чымырканып тургула, садагаң кетейин ашыналар! Көз, эки жакты карачы, не движениелер бар? Көз: Таңга маал гана чырм эттим эле да, ойготосуңар да турасыңар. Бу муздак суу […]