Олжобай Шакир: Кошоктошкон кош саптар

Кыргызстанда баарысы бар, дурус жер, Туалет гана таппайт байкуш туристтер. ♦ ♦ ♦ Шейх-банкирлер берген үчүн санап пул – Шектүү бизде молдолор көп арапкул. ♦ ♦ ♦ Көйрөңдөнүп кийген суусар тебетей, Көңдөйлөрдү көрсөм жиним келет эй! ♦ ♦ ♦ Таалайыбыз ушубу – тойкана, мечит жайнаган, Тамадалар, таксырлар тотукуштай сайраган. ♦ ♦ ♦ Кемпайбыз биз – кен казган тоосу ууланган, Кемпайбыз биз – кен байлыгы уурдалган. ♦ ♦ ♦ Алкаш болуп жүрүп мурда сапсыйган, Азыр көрсөң, таксыр көбү саксынган. ♦ ♦ […]