Асанбек СТАМОВ: Мейман чакырганда

АҢГЕМЕ Мейман чакырабыз деп камынганыбызга жарым жылча болгон. Чакыра турган мейманыбыз карапайым адам эмес, болгондо да өзүм иштеген мекеменин директору эле. Анын директор болуп келгенине бир жарым жылдан ашкан. Бир көргөн адамга салабаттуу, сүйлөгөндөн эринген эткелирээк, кодо киши. Көпчүлүктүн айтымына караганда биздин мекемеге директор болуп которулганга чейин бир чоң Министерстводо министрдин орун басары имиш. Эл сөзүндө элек барбы, айтор, ал келер замат ар кандай ушак-айыңдар жүрүп жатты. Деги эле адегенде жаңы келген жетекчинин тегерегинде ар кандай ушактардын болушу ыктымал иш […]

Олжобай ШАКИР: Жинди кыштак

АҢГЕМЕ Карабостон, аңгидей Болгону кенедей айыл. Союз убагындагы аты – Калинин, азыркысы – Акталаа. Кенедей айылдын үркүн мезгилдеги бир окуясы бар. Ошондо биздин айылда беттегенинен кайтпаган Жумабайдын (аны биздин айыл көкмээ Жумабай дейт) айтканын кыргызың укпай коюптур. Болбосо ошол кыргындан кыргыздын далайы аман-соо калмак экен. Жумабай элдин алдын тосуп: «Тескейдин тоосуна качкыла» десе уккан жан болбоптур. Айласы кеткен Жумабай өзүнүн үйбүлөсүн алып тескейди беттеп кеткенин көргөндөр «оюна келгенди кылган көкмээ» дешип, кытайга ашып кетишет. Кийин алардын көбү кайтып келбегенин эмдигиче […]