Фёдор Достоевскийдин учкул сөздөрү

*      *      * Өмүрдүн маңызына караганда анын өзүн арбыныраак аздектөө абзел. *      *      * Эркиндик карманалбаган ээнбаштыктан калас, карманууга мажбурлаган эркке эриш-аркак. *      *      * Бүт нерсенин чеги бар, чектен аттап ары өткөн соң артка кайтууга ылаажы жок. *      *      * Бакыт бакыт эмес, аны жылоолоо бакыт. *      *      * Орус эли азап-шорунан ыракат тапкансыйт. *      *      * Кучактоону билген адам – куп жакшы адам. *      *      * Чын махабатка чылк жүрөктө же кызганыч сүйүүнү өлтүрөт, же сүйүү кызганычты өлтүрөт. […]

Вагиф СУЛТАНЛЫ: Сона кемпир (Азербайжан жазуучусу)

АҢГЕМЕ Сурнайдын дабышы дапылдап да, дүпүлдөп, жака-белдеги жамагатты үйлөнүү үлпөтүнө үндөдү белемдир. Ошондон бери обону озондогон тушка агылгандардын  аягы оңой-олтоң  үзүлө койбоду. Сона кемпир эки  билегин  бооруна кайчылаштырган калыбында чоң чатырдын бир ыптасына ыккан. Шаан-шөөкөт алигинин  ичинде. Сурнайдын кулактан куюлуп, курсакты кайнатар ыргагы эскини, тээ эбак өчкөн өтмүштү эстет, ээ!?  Эмелеки  төгүлгөн күү  керебеттеги  кеселман эмени биякка “жүрүлөп”  азгырбадыбы.  Асыресе,  музыкалык аспап  учурда  аныбыз буга дейре дегеле эшитпеген  мукам кайрыктарды  какшатты. Кексе зайыптын көкүрөк толтосунда   ары жаңы, ары бүдөмүк аваз  […]