Байыркы акылмандардан насыйкат

Фалес Милетский (Биздин ээрага чейинки 640—547-ж.ж.) – Греция философиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, математик, астроном. Фалес өмүр менен өлүмдүн эч айырмасы жок экенин көп айтат. – Анда эмне үчүн өлбөй жүрөсүң? – деп сурашат андан. – Ошол айырмасы жоктугунан, – дептир  Фалес. *   *   * Жашоодо эмне кыйын экенин Фалестен сураса айтат дейт: – Өзүңдү таанып билүү. – А эмне оңой? – Башкаларга кеңеш берүү – Кандай жашоо эң жакшы? – Башкаларга сын таккан  нерселерди өзүң жасабай койсоң. *   *   * Фалестен […]

Реалдуу жашоодо адамдын аң-сезимине таасир тийгизген илимий фактылар

2000-жылдын башталышында окумуштуулар акыркы үч жүз жыл бою бизди ишендирип келген нерселерге таптакыр каршы келген күтүлбөгөн ачылыштарды жасашты. Бул ачылыштар өтө радикалдуу болгондуктан,  бизди  бул убакытка чейинки Ааламдын түзүлүшү жөнүндөгү теорияларды кайра карап чыгууга жана өзүбүздү таанып билүүнүн жаңы жолдорун издөөгө мажбурлайт. Анда эмесе кененирээк баяндайлы.   Буга чейин биз аалам бири-бирине анчалык таасир бербеген, өзгөчөлөнгөн объектерден (атомдордон) куралат деген түшүнүктө жүрчүбүз. Ал эми квант теориясы таптакыр башкача түшүндүрөт: физикалык нерсе бири-бирине байланышып,  үзгүлтүксүз алмашып турган энергетикалык талаалардан турат. Эгерде […]