Мухтар Шаханов Кожогелди Култегиндин котормосунда

МУРУН “Адам болуу оңойбу толук кандуу, Алып таасир алптардан – калыптан бу,” – деп башкырдын акыны Мустай Карим Мени Расул Гамзатка алып барды. Тоолуктардын тоого тең деми бар да, Толкуп-ташып коштошкон эрип анда. Үч жылдан соң космонавт Севестянов Тааныштырды акынга мени кайра. Расул айтты: «Жаш талант сурап-нетсе – Баасын айтыш эң кыйын! Кубат жетсе… Иним, сенин ырыңды окубапмын, Бирок, музоо мурунуң турат эсте. Өзгөчөгө ойчулдар күлөбү дейм, Өзгөчөлүк – табигат тиреги бейм. Өнөрдө да эч кимге чаташтырбас Өз мурдуңдун болушун […]

Эң кыска көркөм чыгармалар

Адабий чөйрөдө эң кыска роман тууралуу анекдот бар. Ал роман болгону үч сөздөн турат. “Төрөлдү. Үйлөндү. Өлдү”. Бир карасаң, чындыгында эле, бул үч сөзгө адамдын бүт өмүрү камтылган. Бирок бул сөздөр белгилүү нерсени жөн гана атап, эскертип койгондой. Таңгалуу жок. Ал эми чыныгы көркөм чыгарма, бери дегенде, адамдын жандүйнөсүн жана акыл-эсин чыңалтып, аларга дүрбөлөң салышы керек. Канча сөз менен буга жетсе болот? Акын-жазуучулар, кээ бири атайын изденип, кээси тамаша иретинде, бул багытта аракеттенип көрүштү. Алардын жыйынтыктары менен таанышып көрсөк. Мен […]