Кожогелди Култегиндин кожо сөздөрүнөн

(Төртүнчү топтом) *    *    * Бир жакка шашып жөнөгөндө – таксиге эле түшүп жөнөбөйсүң. Саатка да кошо түшүп жөнөйсүң. Автоунааң мурда жетер бекен же саатың мурда жетер бекен? *    *    * Сүйгөнүңдү тикте сүзүлүп, сүйгөнүң жок болсо – сүйүшкөндөрдү тикте үзүлүп. *    *    * Адам-эй, адамды бычактап өлтүргөнүң – бир эсе жырткычтык болсо, анын бетине чылымыңдын калдыгын таштап кеткениң – эки эсе жырткычтык болбодубу… *    *    * “Аял” деген – “ая”, “ал” деген сөздөрдөн, “эркек” деген – “эрки”, “эки” деген […]

Кожогелди Култегиндин кожо сөздөрүнөн

(Үчүнчү топтом) *    *    * Тообо, бала кезде балакеттей тентек болсок да, гүлдөргө таш аткан эмес экенбиз. *    *    * Самара Токтакунованы кыргыз эли тургай, кыргыздын комузу да жанындай сүйѳт экен! Ага далил, күүлѳнгѳн комуздун үч кылын бирден терип доош чыгарсаңар – тапа-так гана «Са-ма-ра» деп турат. *    *    * Майрам – карыпка да майрам. Карпына-карпына бөтөлкө жыйнап. *    *    * Айылдагы айрым майдалыктарды көрүп, андан мени окчун алып кеткен алпкаракуштун – Бишкектин болгонуна шүгүрчүлүк келтирдим. *    *    * Жигиттер […]