Кубанычбек АРКАБАЕВ: Тоолетная бугама

АҢГЕМЕ — Тоолетная бугама. — Туалетная бумага деп оку, гелдир. — Тоолетная бугама эле. Муну эркелетип туа-алетная деп алган тура тимеле. — Эмне экен окуса. Ызвучит! Керек болсо кыргызча кыраатын келтире даарат кагаз деп окуп койсом эмне кылып аласың?! — Хе анда мунуңдун чыныгы жүзү менен ишин …өт аарчы деп айтып таштасам өзүң эмне кылып аласың? — Тфуй ата, оозуң жаман балит ко. Даарат кагаз менен аарчып алчы. — Былжырап кооз калпты айтканча ушинтип жылаңач чындыкты айткан жакшы. — Ошол […]