Атеист жөнүндө притча

Миң жыл мурда бир боз улан чыгат. Атеист болсомбу дейт. Анткени ошол заманда Мойше деген атеист жөнүндө уу-дуу кептер жайылып кетет. Мойше дегени кандай диний көсөм менен талашпасын, баарынын жаактарын жап кылчу дешет. Боз улан ошол атеистти таап, анын шакирти болууну эңсейт. Ак эткенден так этип Мойшени издейт. Көрүнгөндөн сураштырат. Таппайт. Көп жыл өтөт, акыры сураштырып жүрүп, баягы шумдук атеист жашаган үнкүрдүн жайын билет. Үңкүрдү да таап барат. Сырттагы дабышты уккан кары кишинин үнү угулат дирилдеген: – Караңгыда бу ким […]

Сымбат МАКСҮТОВА: “Ленин орус эмес!”

ЭССЕ Союз кезинде Көлдүн эли өзгөчө орусташып кеткенин кийин, башка областтарга чыкканда салыштырып билдим. 19-кылымда эле алгач Ысык-Көлгө келген орустар биздин областта көбүрөк жашаган экен. Орустардын таасиринен улам ата-энем атеист болушту. Биздин үйдү айылдагы уста орус Ваня салышкан. Ал кезде марксизм менен ленинизмдин осуяттарын, Маркстын “дин – башты айланткан апийим”, Лениндин “кудай жок” деген сөздөрүн окутушчу. Ушундай саясаттан улам бала чакта кыргыздын тарыхын окубай чоңойдук. Эсимде калганы – Россияда болгон дүйнөлүк 1-2-согуштар, Маркс, Энгельс, Лениндин осуяттары, алардын бири-бирине жазышкан каттары, […]