Касым Каимов: Кайната

АҢГЕМЕ Алдыда бир жума бар. Бул убакыт ичинде кандай камынам десе, а түгүл айылдагы ата-энесине, бүт агайын-тууганына кабарлашам десе да үлгүрөт. Биринчи жолу жүз көрүшө турган кишилер да балдарды камынтнай барып, шаштырып койбойлу дегенсип, келер учурун атайын бир апта мурда билдиришкен чыгар. Бирок мейман күтүүчү жаңы үй-бүлө чабалактаган жок. Агайын-тууганы түгүл, ата-энесине да кабар жиберишпеди. Эмнеси болсо өзү менен өзү… Үй ээси деген атка ээ болгон Кубат шыңга бойлуу, коңкогой мурун, ак куба жигит, жыйырма эки-жыйырма үч жаштар гана курагында. […]

Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Кара бука

АҢГЕМЕ — Ата, ата, сүйүнчү, Куу кулак байкем аял алып келди! – деп антаңдап кирип келдим. — Чүш-ш-ш! – сөөмөйүн тике көтөрүп, ээгине тийгизди да: — Шамен же Турат байке десең… «Куу кулак» десең жеңеңди кайра алып кетип калат, ал биз эркелеткен аты да, — деп кулагыма шыбырады. Уурусу кармалган кишидей тымпыйып туруп калдым эле, көзү сокур болсо да сезими күчтүү атакем жүзаарчысынын четине түйүп алган сары жез 5 тыйындан төрттү берди да: — Барагой Шакар, акырын барып ойноп кел, […]