Өзүнүн ким экенин көп аялдын изине түшкөн эркектер билет

Владислав ГЖЕЩИК (1935), поляк сатириги Эң коркунучтуу балээ – адамзат тагдыры адам баласынын колунда. * * * Өзүнүн ким экенин көп аялдын изине түшкөн эркектер билет. * * * Ух, узун сөздүүлөр көп, аз сөздүүлөр аз! Владислав ГЖЕГОРЧИК (?), поляк афористи Баардык нерсенин арты – күүгүм. Бир гана түндүн арты жарык. * * * Тагдыр бизди өмүрдүн жарымына чейин сүйрөп келип, жарымынан соң аркабыздан түртөт. * * * Даанышмандардын чектөөсүнө чектелген даанышмандар да болот. * * * Чынжырланган дөбөт гана […]