Айрым акындардын ырларына жазылган пародиялар

КУЙРУГУМ ЖОК КАНТЕЙИН Жараткан күлкү берсе күлгөнүм чын, Жашоону эл катары сүргөнүм чын. Кудайдан коркпогон ким, мен да корком, Куйрукту катуу кысып жүргөнүм чын. Надырбек Алымбеков Жашоону ушунчалык ысык сүйүп, Көп эле тойдо болдум, ичип…, күлүп. Кудайдан коркпогон ким? Мындан ары Жашайын куйругумду кысып жүрүп. А бирок, мен пендемин куйругу жок, Көчүк бар былпылдаган, кыймылы жок. “Куйрукту катуу кыстым” – деген сөздүн, Бул жерде кымындай да чындыгы жок. Адамда болуш керек нысап деген, Анан да ток пейилдик, ызаат, ченем. Эчкинин […]