Жазгүл Турганова: Ак чыны (конкурска №6)

АҢГЕМЕ Күндүн нуру тээ алыстан көгүлтүр-бозомтук болуп өркөчтөнгөн тоонун чокусуна мына-мына жашынайын деп калганда, машинабыз айылга жакындады. Жакындаган сайын жүрөгүмдүн согушу тездегендей, өпкөм көөп, көкүрөгүмө батпай калгандай сезилип, бир башкача кубанып барам. Албетте, ким болбосун туулуп өскөн айылына сагынып келгенде ушундай абалда болсо керек. Мына, айылга да кирдик. Айылдын чоң жолуна түшөр замат, бададан кайтып келаткан мал-жандыктар көзгө урунду. Каңылжаарды өрдөгөн тезек аралашкан көк чөптүн жыты мага ушунчалык жагымдуу сезилди. Уйларын айдаган тестиерлер бейтааныш машинаны нары сынагандай, нары таңыркагандай карап […]

Жылдызча: Назгүлгө таажы карызмын

Жарык дүйнөгө кур келген эмес… Жылуу-жумшак сөзүбүздү арнап алганга өздүк майрам — туулган күн да ыңгайлуу экен. Бүгүн — 7-Январь. Акын Назгүл Осмонованын — Назгүл курдаштын туулган күнү! Мына, бүгүнкү күнүнө 7 сандарынан 3 эм эгиздей болуп, үчөө турат! 1972. 07.01. анан 47… Нумерология илиминде 7 саны менен 3 санына өзгөчө мыкты белгидеги адамдар туура келгени жөнүндө айтылып келет. Назгүлдүн ушул кезге чейин жазып келген, жазып жаткан жана келечекте жаза турган ырлары жөнүндө ойлоп олтуруп жыйынтык чыгардым: Назгүл бул жарык […]

Шабданбай АБДЫРАМАНОВ: Жаңы дүйнөнүн ачылышы

АҢГЕМЕ Жай түнү улам салкын тартып тереңдеп баратат. Түн коңур. Кыштак тыптынч. Ар кай жерден аңк-аңк этип үргөн иттин үнү угулуп, кайра дым болуп тынып калат. Түнкү мунарыкта асман түпкүрүнө найза болуп сайылган мырза теректердин кылда учтары акырын жорткон жел менен саал ары-бери оолжушуп, сан-миң жалбырактары алда бир сырды шыбырашкансышат. Бир туруп акырын жааган жамгырдын шыбыртына окшоп кетет. Сакен кырка тизилген мырза теректердин бирине жөлөнгөн калыбында дүмпүйгөн бактуу короону беттеп үнсүз турат. Далысы менен теректин кабыгынын терең жарыктарын, анын салкындыгып […]

Данияр ИСАНОВ: Сары чемодан

ЭССЕ  Обончу, маркум Калмурат Рыскуловго   Жетпеди деп көксөгөн талабына, Жан досум, кейибегин абалыма. (Турар КОЖОМБЕРДИЕВ)   Анда мен “өлүм”, “жашоо”, “турмуш” деген нерсенин өзүн айра тааный албаган аңкоо бала элем. Энемдин кашында эркелеп, өмүрдүн маңызы эмне экенинен кабары жок кезимде, жетилген курак кучагын жая тосуп алды. Алигүнчө көз алдымда. Ошол жылы алгач ирет жансыз адамдын сөөгүн көрүп, денем үрккөнү эч эстен кетпейт. Сексенден өтүп чоң атам акка моюн суна, а дүйнө жайга сапар алды. Элеттен тыш, калаада көп кабаттуу үйдөн […]