Курманбеков Ырыскелди: Дүйшөн агай бүгүнкү күндө барбы? (№39 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Устат, насаатчы, мугалим… Бул сөздөр таасирдүү угулуп, жүрөктүн түпкүрүндө кандайдыр бир жылуулукту пайда кылат. Ал жылуулук ичтеги музду эритип, туман каптаган көңүлгө жарыктын шооласын чачат. Турмуштан татыктуу орун таба билген ар бир адам өзүнүн ийгилигинде насаатчы, устатынын салымы бар экендигин баса белгилеп, аны сыймыктануу менен сөз кылат. Ар бир кебинде асыл сапаттарын даңазалап, аны адамдарда калыптандырууга далалаттанат. Ал эми экинчилери болсо ыраазычылыгын билдирүү максатында чыгарма жаратып, анын иш-аракетин сөз берметтеринде чагылдырат. Чындыгында эле, ак менен […]