Куш төрөсү Күкүктүн бийликтен кулаганы

Украин жомогу Канаттуулардын эң улуусу Күкүк болгон дейт. Аны ургаачысы башкарчу экен. – Канаттууларды чогултуп, сөөктөрүнөн уя жаса, – дептир ургаачы күкүк бир күнү. Анан куштун баары жыйналат, карга көрүнбөйт. Күкүк сурайт: – Канаттуулардын баары келдиби? – Карга келбеди, – дешет баары. Карга биринчи күнү жок, экинчи күнү да жок. Башка куштар ичпей, жебей эки күн отурушат. Карга үчүнчү күнү келет. – Кайда жүрдүң? – дейт Күкүк андан. – Жер үстүн кыдырдым. Тоо көппү же түзөңбү деп эсеп жүргүздүм. – […]

Саясый притча: Теңир-Тоонун карга-кузгундары

АЛЛЕГОРИЯ  Илгери-илгери СССР деген Алп каракуш жашаптыр. Анын он беш балапаны болуптур. Алп каракуш жетимиш жыл өмүр сүрүп, күч-кубатынан тайыган кезде он беш балапан туш-тушка сабалап учуп, өз өзүнчө эгемен өлкө кургулары келет. Он беш балапандын ар бири өз жолун тапмак болот. Алардын арасынан эң эле шогу Теңир-Тоо куштары экен. СССР деген Алп каракуштан бөлүнүп чыккан теңиртоолук канаттуулар өздөрүнчө куш төрөсүн шайламай болуп, көпчүлүк добуш таз жоруну такка отургузат. Таз жоруң бийликке келгенден көп өтпөй эле Теңир-Тоо куштарынын болгон ырыскысына […]