Борис Пастернак: Күчтүүнү жүзү каралар менен алсыздар жеңет

1958-жылы Борис Пастернакка адабият боюнча Нобель сыйлыгы ыйгарылат. Мына ушул күндөн тартып акынга бүткүл СССР боюнча куугунтук уюштурулат. Бийликтегилер ортомчу жиберишип, артынан түшүүлөр токтош үчүн сыйлыктан баш тартуусун талап кылышат. Борис Леонидович сыйлыктан баш тартат. Төмөндө сиздерге Пастернактын Нобель сыйлыгына татыктуу болгон “Доктор Живаго” романындагы кээ бир учкул ойлору менен тааныштырабыз. Адабият аткаминерлери романдан советтик түзүлүшкө каршы эмнелерди тапканы балким, ушул ойлордо катылып жаткан чыгар…  * * * Адам жашоого даярдануу үчүн эмес, жашоо үчүн төрөлөт. Биз өтө жакшы көрүп, […]