Түндүк Кыргызстандын Орусияга каратылышы

Өктөбүр ыңкылабына чейинки кыргыз тарыхы боюнча жаңыча изилдөөнү талап кылган өтө татаал маселелердин бири — бул Кыргызстанда Орусия үстөмдүгүнүн орношу же буга чейин айтылып келгендей […]

Муздак ташка төгүлгөн ысык жаш

АҢГЕМЕ Карлыгаш адам башына келген апаатты, өлүм менен өмүрдүн аралыгын көрдү. Өлүм-өмүрдүн бир карыш жакын ортосунда далбастап ачарчылыктан самсып качкан эл ай-талаада ит-куштун таланган жемине […]