Оливье ТАЛЛЕК: «Койлордун Падышасы Луис I» (жомок)

«Мага эмне жакшы болсо, ал менин элиме жакшы». Луис I Бороон-чапкындуу бир күнү Луис деген кара бышты койлордун падышасы болуп калды жана ал Луис I деп аталды. Луис I менде  эң алды менен падыша катары койлорду башкарганга таажым болушу керек деп ойлоду. Жана отуруп алып адилеттүү бийлик жүргүзүү үчүн өз тактым болушу шарт, себеби бийлик жүргүзүүдө адилеттик баарынан маанилүү деп ойлоду ал. Анан падыша түнкүсүн кандай эс алганын жалпы журт билип туруусу үчүн падышада чоң кенен керебети болушу абзел. Луис I […]

Эзоп: Мышык жана чычкандар

Бир үйдө чычкан абдан көп экен. Аны билип калган мышык келип, биринин артынан бирин мойсой баштайт. Чычкандар тукум курут болуп калбайлы деп, ийиндерине жашынып калгандыктан, мышык аларга жете албай калат. Анда мышык аларды куулук менен чыгармакчы болот. Мыкка жармашып, асылып өлүмүш болуп калат. Бир чычкан ийининен башын чыгарып аны көрөт да, мындай дейт: “Жок, айланайын, биротоло мүшөккө айланып кетсең  да, сага жолобойм” Тамсил эстүү адамдар кимдир бирөөнүн куулугун байкап калса, алдоого жетелетпестигин көрсөтөт. Чымындар Кампада бал төгүлүп калган экен. Ага […]

О.Генри: Сары иттин эскерүүлөрү

Англисчеден которгон Таалайбек АБДИЕВ АҢГЕМЕ Силер, адамдар, жаныбардын көркөм чыгармасын окуп, таӊ калбайт деле болушуӊар керек. Мистер Киплинг жана башка көптөгөн жазуучулар айбанаттар англисче жакшы сүйлөшөрүн далилдеп беришкен соӊ, азыр бир да сүрөттүү журнал айбанаттын аӊгемеси жок чыкпай калды. Албетте, окурмандарына мурункудай эле Брайандын сүрөттөрү менен Пело тоосундагы үрөй учурган окуяларды шыкап берип жаткан айына бир чыкчу эски журналдар буга кирбейт. Бирок мен эми жаӊгел китептериндеги аюу Беару, жолборс Тамману жана жылан Шеку сыяктуу тил безеп сүйлөй албайм, андайды менин […]